dr. Nagy Ákos Fogászati Bt.

Ellátások betegség esetére – Fogászati ellátás

A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja, szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A munkaidőn túli fogorvosi feladatok ellátását pedig ügyelettel oldják meg. 

A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzet), vegyes ellátású praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt praxisban (14 vagy 18 éves kortól) szervezett. A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető fogászati ellátások főszabály szerint a jogosultat annál a fogorvosi szolgálatnál illetik meg, amely lakóhelye területi ellátására kötelezett.

A fogászati ellátások beutaló nélkül igénybe vehetők.

A betegek megfelelő tájékoztatása érdekében az OEP által készített, biztosítottaknak szóló tájékoztatókat, kiadványokat az egészségügyi szolgáltatók és a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök tb támogatással való rendelésére jogosult orvosok a betegforgalom számára nyitva álló helyiségeikben közzéteszik.

 

Az igénybevett fogászati alapellátásokról az ellátást követően az egészségügyi szolgáltató a beteg kérésére ún. elszámolási nyilatkozatot ad a betegnek - ha a beteg kéri. Ebben az elszámolási nyilatkozatban a szolgáltató tájékoztatást nyújt a beteg által igénybe vett ellátásról (közérthetően, magyar nyelven, és OENO kóddal is), illetve az  ellátásért fizetendő – az ellátás igénybevételének  feltételéül szolgáló – térítési díjról és az ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében igényelhető legmagasabb finanszírozási összegről. 

Az elszámolási nyilatkozatot egy  példányban kell kiállítani és átadni a betegnek, amelyen a kiállító orvos aláírásával igazolja, hogy a beteg az elszámolási nyilatkozaton szereplő ellátást igénybe vette. Nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítani a beteg jelenlétét nem igénylő diagnosztikai vizsgálat, a mozgó szakorvosi szolgálat által végzett ellátás, a szövettani és citológiai vizsgálat, illetve az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén.


Jogviszony ellenőrzés

Zöld: minden rendben

Kék: külföldön biztosított - ellátása térítésköteles

Piros: rendezetlen jogviszony - ellátása nem térítésköteles, de az APEH az elmaradt járulékokat az elévülési időre behajthatja

Barna: ellátása térítésköteles

 

Tb támogatott fogászati ellátás


Alapellátás keretében a fogorvos feladata a fog és szájbetegek

•  vizsgálata, kezelése, gondozása 

•  szűrővizsgálatok elvégzése  

•  góckutatás 

•  a terhes nők fogászati gondozása 

•  sürgősségi ellátás 

•  szükség esetén igazolja a beteg keresőképtelenségét 

•  szakellátásra irányítás 

 

Az óvodák, általános iskolák vagy más oktatási intézmények fogászati ellátása esetén a fogorvos a

következő feladatokat végzi:

•  szűrővizsgálatok 

•  tanácsadás  •  kezelés illetve szakellátásra irányítás 

•  komplex megelőző program 

Az oktatási intézményekben a tanulói létszámtól függően gyermek és  iskolai fogorvosi ellátás szervezhető a már felsorolt feladatokkal.

 

 

Társadalombiztosítás által támogatott fogászati ellátások

 

A beteg életkorától függetlenül támogatott fogászati ellátások:

•  sürgősségi ellátás 

•  szűrővizsgálat (meghatározott gyakorisággal, pl. 18 éves kor felett évente egyszer)

•  szakorvosi beutaló alapján góckutatás és  más alapbetegségekhez kapcsolódó fog és

szájbetegségek kezelése 

•  fogmegtartó kezelés

•  fogsebészeti ellátás

•  fogkőeltávolítás

•  ínyelváltozások kezelése

 

A beteg életkora/állapota alapján támogatott fogászati ellátások:

 

A beteg 

•  18 éves koráig, 

•  a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt,

•  a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig, 

•  62 éves életkora felett 

a teljes körű alap és szakellátás térítésmentes, kivéve a fogtechnikai költségeket.

 

Az egészségbiztosítási pénztárral kötött megállapodása alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a fogászati ellátások közül csak a fogászati sürgősségi ellátásra jogosult tb támogatással.


A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások

 

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. számú melléklete határozza meg a fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat. Ennek megfelelően sürgősségi ellátásnak minősül a:

 

- Fogak friss baleseti sérüléseinek primer ellátása (replantatio, sínezés, gyógyszeres kötés, extractio).

- Acut odontogen gyulladások ellátása (trepanatio, extractio).

- Ostitis alveolaris, pericoronitis konzervatív kezelése.

- Intraoralisan elhelyezkedő odontogen tályog megnyitása.

- Nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása.

- A szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása.

- Acut mandibula luxatio repositioja.

- Frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.

- Trigeminus neuralgiás roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása.

- Bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés,

véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, sutura). 

 

 Fogászati szűrővizsgálat

 

A fogászati szűrővizsgálatok körébe tartozik:

-  a szájüreg és a maxillo-facialis tájék stomatológiai vizsgálata keretében

•  az arc és az állcsontok megtekintése,

•  az ajkak, a szájüreg nyálkahártyájának és a nyelvnek a megtekintése,

•  környéki nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása;

-  a fogazat vizsgálata keretében

•  szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint fogpótlások jelenlétének megállapítása,

•  a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágygyulladás, fogmozgathatóság regisztrálása,

•  a szájhigiéne vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása;

-  gyermekeknél a fog- és állcsont-rendellenességek megállapítása.

 

A fogászati szűrővizsgálat a fogászati alapellátást nyújtó fogorvos feladata. Ezt a szűrővizsgálatot – függetlenül a fogászati ellátás igénybevételének okától – el kell végezni az ellátásra jelentkezett betegnél. Ha a beteg fogászati szakellátásban részesül, a szűrővizsgálatot az ellátást nyújtó szakorvos végzi el.

 

A szűrővizsgálatok megtörténtét az ellátó orvos nyomtatvány kitöltésével igazolja, azzal, hogy a szűrővizsgálatok elvégzésének igazolására jogosult minden fogorvos, a kizárólag magánpraxist folytató fogorvos is. 

 

A fogpótlások, protetikai eszközök támogatása

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a fogorvosi ellátás térítésmentessége nem jelenti egyidejűleg a fogpótlások és egyéb protetikai eszközök, például a fogszabályozók térítésmentességét is. Ezek az eszközök a  gyógyászati segédeszközök körébe tartoznak, társadalombiztosítási támogatással magánorvosok is rendelhetik. A  társadalombiztosítási támogatással rendelhető eszközök körét, a támogatás módját és mértékét az OEP határozza meg és közleményben teszi közzé. 

A fogpótlás és fogszabályozó készülék, illetve tartozékai árához akkor is jár támogatás, ha ezeket nem a gyógyászati segédeszköz forgalmazónál vásárolják meg, hanem ezek kiszolgáltatása fogorvosi (fogszakorvosi) rendelésen történik.

 

Fogszabályozó

A 18 éves kor alatti betegek a beavatkozás árának részleges térítése mellett jogosultak fogszabályozó készülékre, oly módon, hogy a  fogorvosi munka térítésmentes, a fogszabályozó készülék árához

nyújtott támogatást pedig az OEP határozza meg és közleményben teszi közzé.  

Fogpótlás

A rágóképessége helyreállítása érdekében  szükséges társadalombiztosítási támogatással rendelhető fogpótlásra egészségbiztosítási támogatással a következők szerint jogosult a beteg. 


18 év alattiak és terhes nők esetén

A 18. életév betöltéséig, illetve ezt követően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint  a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig a támogatott  kivehető és rögzített fogpótlások  fogorvosi munkáira térítésmentesen jogosultak, a technikai költségekhez nyújtott ártámogatást  pedig a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.


18 év felettiek esetén

A 18. év feletti betegek a fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítési díjat fizetnek.

 

Üzemi baleset következtében szükséges fogászati ellátás esetén

Üzemi baleset következtében szükséges ellátás esetén a kivehető és a rögzített fogpótlások fogorvosi munkája térítésmentes, a technikai költségek pedig szintén a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

 

Súlyos betegségben szenvedők esetén

Az arc, állcsont, illetve szájüreg fejlődési rendellenességében, daganatos vagy más súlyos betegségében szenvedők kivehető és rögzített fogpótlások, obturátorok és epitézisek orvosi munkáira térítésmentesen jogosultak, a technikai költségeket pedig szintén a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

 

62 év felettiek, rokkant nyugdíjasok, közgyógyellátásban részesülők esetén

A 62. életév feletti betegek, a III. csoportba tartozó rokkantási nyugdíjasok és a közgyógyellátásban részesülők  a  kivehető fogpótlások fogorvosi munkáira  térítésmentesen jogosultak, a technikai költségekhez nyújtott ártámogatást  pedig szintén a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg. 

 

Az ellátások igénybevételének ellenőrzése

 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét ellenőrzi az egészségbiztosító. Ennek keretében összesíti a beteg által társadalombiztosítási támogatással igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat. Az összesítés érdekében a személyes- és egészségügyi adataira vonatkozóan adategyeztetést is kezdeményezhet a beteggel a lakó- vagy tartózkodási helyén, aki köteles ebben közreműködni, illetve, helyszíni ellenőrzést is végezhet.

Ha az adategyeztetés, helyszíni ellenőrzés során az érintett beteg az egészségbiztosító által megállapított összesítésben szereplő valamely egészségügyi szolgáltatás igénybevételét vitatja, az egészségbiztosító az adott egészségügyi szolgáltatást rendelő, illetve az azt nyújtó egészségügyi szolgáltatónál rendelkezésre álló dokumentációt is ellenőrzi.

 

Ha az igénybe vett ellátások összesítése, illetve  az adategyeztetés során az egészségbiztosító megállapítja, hogy a beteg jogalap nélkül és felróhatóan vette igénybe a gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz ártámogatását, akkor köteles lesz  azt megtéríteni (közgyógyellátás esetén pedig a közgyógyellátás keretében kifizetett összeget is). 

 Az adategyeztetés, helyszíni ellenőrzés után az ellátásban részesült személy lakóhelye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási  pénztár ún. megtérítésre kötelező határozattal, a támogatás igénybevételétől számított öt éven belül (bűncselekmény esetén a büntethetőség elévüléséig) érvényesíti a követelést. 

  

Fogászati ellátás méltányosságból

 

 

INTÉZMÉNY:

•  ÁNTSZ 

•  OEP

 

 

 NYOMTATVÁNY:

Szűrővizsgálat elvégzésének igazolása: 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete  szerinti nyomtatvány 

 

JOGSZABÁLYOK:

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

érintett szakaszok: 2. § (1), 3. §, 5/B. § aa) b), 6. § (2), 10. §, 12. § 18. § (9) (11), 21. § (1)–(2) 23. § a) c) 24. § (3), 29. § (4)  38/B. § 68/B. § 70. § (1) c), (2), (5), 72.§

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

érintett szakaszok: 7/A. § (2) 12/A. § (15) 12/B. § 13/A. § 25/A. § (3)

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

érintett szakaszok

2. § (4) 3. § (2)  4. § (4) – (7) 6. § (3) – (4) 7. § (1) – (2) 8. § (2) 12. § (3) 

 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

érintett szakaszok

1–2. § és 1. számú melléklet

 

48/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról,  támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről.

 

Forrás: oep.hu